توالت خصوصى

7 07 2012

وارد اتاق شد و يه چيزى گفت كه اونقدر برام عجيب بود حرف زدنش كه متوجه حرفش اصلاً نشدم ، دينى هيچوقت حوف نميزنه تو اين مدت شايد پنج جمله ميونمون رد و بدل شده كه طى اون من اسمش و اينكه چند وقته اينجاست را فهميدم ، يك بار هم اظهار تأسف بابت تعليقش كردم و يكبار هم گفتم ميتونه از كترى من براى چاى استفاده كنه ؛ اون هم چند بار پرسيده كه موافقم يه چاى درست كنه ؟!! غير از اينا اگه باهام چشم تو چشم بشه يه هوى ميگه و يه هى هم ميشنوه !!! به همين خاطر هم وقتى اومد تو اتاق و به جاى هوى حرف زد اصلاً نشنيدم چى گفت !!
پرسيدم چى ميگه كه تكرار كرد :» بيرون لوله تركيده » و البته نگفت كجا!!! منهم گفتم كه نديدم و اونم خيلى راحت رفت سراغ تلويزيونش !! نيم ساعت بعد كه ميخواستم براى اينترنت برم پايين ديدم اى داد …. از سقف توالت روبروى اتاقمون شرشر اونم درست از كنار لامپ آب ميريزه و تو راهرو هم پر از آب شده !!!
يعنى نهايت عملكرد دينى را در اينجا متوجه شدم !!!
رفتم پايين و به كارلا گفتم و اونهم زنگ زد و اومدن همون شب درستش كردن ولى از نصف شب ديدم دوباره چكه ميكنه ؛ صبح دوباره اعلام كردم و دوباره اومدن و درستش كردن ؛
اينبار ولى لامپ خراب شده بود يعنى گمونم كل سيمكشى تو اون منطقه نابود شده ؛ تازه به نظرم سيمهاي نجيبى بودن كه آتيش نگرفتن و نابود نكردن و فقط خودشون را تعطيل كردن !!!
به هر حال باز رفتم و گفتم و اينبار ولى هيچ اقدامى صورت نگرفت !! باز هم گفتم و باز هم هيچى به هيچى !!!
حالا من دوراه داشتم : ١- از يك دستشويى ديگه استفاده كنم
٢- يجورى با همين كنار بيام
راه اول باتوجه به مناسك مستراح رفتن من اصلاً راحت نبود كه هيچ نميتونستم تصور كنم خودمو كه يك كيسه پلاستيكى و يك شيشه آب معدنى به دست در راهرو كه وارد توالت ميشم و يا ازش خارج ميشم !!!! پس راه حل دوم تنها گزينه بود ؛
حالا من تاريكى را با استفاده از نور موبايل حلش كردم ، ضمن اينكه بعد از چند دقيقه هم چشمهام به تاريكى عادت ميكنن و همون نور راهرو كه از روزنه در مياد تو هم كفايت ميكنه ؛
و چيزى كه خيلى مهمه اين كه بجز دينى كه گاه صبحها ميره اون تو تقريباً هيجكس ديگه ازش استفاده نميكنه ، و يجورايي اونجا شده مستراب شخصى خودم !!!!
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: