فراموشكار

18 03 2014

20140318-073348 PM.jpg

از آخرين بارى كه با نگين صحبت كرده بودم چند ماهى مى گذشت، علت اين همه مدت بى صحبتى هم دلخورى مختصرى بود كه اون از من داشت ؛ البته اون مختصر فكر كنم چندان هم مختصر نبود ولى خوب من دوست داشتم اينطور فكر كنم! علت دلخوريش هم …
حالا بگذريم، آدم هر چى ميدونه را كه نميريزه تو دايره!!
به هر حال منهم اصلاً تصميم نداشتم بخاطريك مختصر دلخورى دوستم را دست بدم، اين بود كه منتظر يك حال خوب بودم تا بهش تلفن بزنم و مفصل منت كشى كنم، كه حال و روز اونروزهاى من چندان خوب نبود، تا ياد منت كشى هم كه مى افتادم خرابتر هم ميشد! اين شد كه صلح طلبى من ماهها معلق ماند!!
روز دوشنبه پيغامى از تقويم گوشى رسيد كه تولد نگين فلان روزه و من دانستم كه فرصت براى صلح جويى كم است اين شد كه تصميم گرفتم در اسرع وقت پيش از روز تولد باهاش تماس بگيرم؛
كه اين اسرع شد پنجشنبه!!
به هر حال خيلى بد ميشد يهو بعد از ماهها زنگ بزنم و با يك تماس هم منت بكشم و هم تبريك بگم! از اون گذشته نميدونستم اول بايد كدومشون رو به انجام برسونم!! به هر حال تماس گرفتم و گويا تو اين چند ماه هم نگين كلاً يادش رفته بود كه با من قهر بوده و بسيار با روى خوش كه البته نميدونم ولى با گفتار خوش و مهربانانه برخورد كرد و من در اينجا مفهوم » زمان همه چيز را حل ميكند » را به خوبى فهميدم!!
ندديك به دو ساعت صحبت كرديم، البته حدود نزديك به دو ساعت من صحبت كردم! نگين تا تقريباً يك ربع آخر خيلى كم حرف زد، انگار كه منتظر شنيدن چيزى باشه!! ولى در نهايت نااميد شد و گفت :» من فكر كردم تو زنگ زدى تولدم رو تبريك بگى» من؟!!!!!!! واى بر من كه نميدونستم چه خاكى تو سرم بريزم!! يعنى چى؟! اين چى داره ميگه؟! تازه يادم افتاد كه مامانم هم تاكيد كرده بود كه روز تولد نگين بهش يادآورى كنم چون ميخواد بهش تبريك بگه!! حالا جواب اون رو چى بدم؟!! اين بود كه بجاى عذر خواهى اول دست بدامن نگين شدم كه قرار بذاريم امروز بشه تولدش!! مگه دوشنبه تا چهار شنبه چند روز فاصله دارن؟! از اون گذشته پنجشنبه آدم تولدش باشه خيلى هم بهتره !!
اونقدر دست بدامن شدم كه آخر صداش در اومد كه خانم جان تولد من رو فراموش كردى حالا تازه بفكر رفع رجوع مامانتى!! خداييش راست ميگفت خوب!!
البته شما شاهدين كه من فراموش نكرده بودم فقط وقتى تقويم گوشى روز دوشنبه بيب كرد كه تولد نگين امروزه من طبق معمول نخونده ازش گذشتم و فكر كردم اينم مثل ايميليه كه فيسبوك چند روز پيش از تولد دوستان ميفرسته !! و منتظر خبر رسانى بعدى بودم!
خلاصه منكه امسال شرمنده ى دوستم شدم ولى ،خانمها!! آقايون !! شما را به اعتقادات و باورهايتان قسم ، خوب اين تاريخ تولدتون رو بنويسيد تو فيسبوك. خوب دوست نداريد سنتون معلوم باشه سالش را ننويسيد ولى ديگه با روز و ماه تولد شما كه كسى كارى نميتونه بكنه!!! بنويسيد باشه ؟!
اين نوشته را به نگين عزيزم تقديم ميكنم.

دلتنگى

8 06 2012

حس ميكنم يه ساله كه با نگين حرف نزدم ، از وقتى كه يهو گذاشت و رفت نيويورك !! خوب اينطور هم نبود ، يعنى قبلش چندين بار كفته بود كه قراره بره ، حتى خودش ميگه گفته كه بليط گرفته و كى ميره ، ولى من اصلاً نفهميدم ، هر وقت نخوام چيزى را بشنوم ، نميشنوم ؛ حالا اينكه چند وقت از اون روز ميگذره واقعاً نميدونم ؛ فقط ميدونم خيلى دلتنگ گپ و گفتهاى شبونه مون شدم ؛
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: